Ceník - Oprava komínu

Ceny se pohybují, podle počtu komínových těles, průduchů a náročnosti přístupu, na střechu.

ŠIKMÁ STŘECHA - LEHCE:  Není potřeba, žádné další úkony.
ŠIKMÁ STŘECHA - STŘEDNĚ A OSTRÁ: ​Nutno zajistit lešení.

TAŠKOVÁ STŘECHA:  Bez nutnosti, dalších úkonů i u středně šikmé střechy.
PLECHOVÁ STŘECHA: ​Nutno zajistit lešení.

V případě, plánování rekonstrukce, nebo nové střechy, doporučujeme
první opravit, nadstřešní části komínového tělesa.


Jednoprůduchový komín

POLOŽKA CENA
ŠÁR 600 KČ / ŠÁR
ZAHRNUJE - MATERIÁL = MALTA / CIHLY, VYSTAVENÍ, SPÁROVÁNÍ
DEMONTÁŽ OD 750 KČ / KOMÍN
VÝNOS / SNOS - MATERIÁLU OD 500 KČ
ODVOZ SUTI OD 500 KČ
DOPRAVA + DOVOZ MATERÁLU OD  800 KČ
CENA SE ODVÍJÍ, OD VDÁLENOSTI


Dvouprůduchový komín

POLOŽKA CENA
ŠÁR 1.175 KČ / ŠÁR
ZAHRNUJE - MATERIÁL = MALTA / CIHLY, VYSTAVENÍ, SPÁROVÁNÍ
DEMONTÁŽ OD 1.500 KČ / KOMÍN
VÝNOS / SNOS - MATERIÁLU OD 1.000 KČ
ODVOZ SUTI OD 1.000 KČ
DOPRAVA + DOVOZ MATERÁLU OD 1.500 KČ
CENA SE ODVÍJÍ, OD VDÁLENOSTI


Tříprůduchový komín

POLOŽKA CENA
ŠÁR 1.725 KČ / ŠÁR
ZAHRNUJE - MATERIÁL = MALTA / CIHLY, VYSTAVENÍ, SPÁROVÁNÍ
DEMONTÁŽ OD 2.250 KČ / KOMÍN
VÝNOS / SNOS - MATERIÁLU OD 1.750 KČ
ODVOZ SUTI OD 1.500 KČ
DOPRAVA + DOVOZ MATERÁLU OD  2.1 00 KČ
CENA SE ODVÍJÍ, OD VDÁLENOSTI


Čtyřprůduchový komín

POLOŽKA CENA
ŠÁR 2.250 KČ / ŠÁR
ZAHRNUJE - MATERIÁL = MALTA / CIHLY, VYSTAVENÍ, SPÁROVÁNÍ
DEMONTÁŽ OD 3.000 KČ / KOMÍN
VÝNOS / SNOS - MATERIÁLU OD 1.500 KČ
ODVOZ SUTI OD 2.000 KČ
DOPRAVA + DOVOZ MATERÁLU OD  2 .600 KČ
CENA SE ODVÍJÍ, OD VDÁLENOSTI

CENY OD 5TI A VÍCE PRŮDUCHŮ I VÍCE KOMÍNOVÝCH TĚLĚS, SE KONZULTUJÍ NA MÍSTĚ.  MATERIÁL CIHLY - VÁPENOCEMENTOVÉ BÍLÉ. CIHLY Z JINÝCH MATERIÁLŮ, JE TŘEBA KONZULTOVAT.

DOPRAVA NAD 50KM + 10KČ / KM

Spolupracujeme

Chcete s námi také spolupracovat? Nebo partnera na dlouhodobou spolupráci ? INFORMACE